+36306906382 / info@atibike.hu   Miért éri meg a meglévő kerékpárod elektromosítása? Itt megtudod!   Biciklidet át is építjük, akár oda-vissza szállítással!

Adatkezelési Tájékoztató

Szita Sándor Attila (egyéni vállalkozó, székhely: 2459 Rácalmás, Fő tér 6.), mint adatkezelő továbbiakban: (Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat és Vásárlókat a www.atibike.hu weboldalon és webshopban történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban:

 

Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Szita Sándor Attila  ev.

Adatkezelő székhelye: 2459 Rácalmás, Fő tér 6

Adatkezelő email címe: info@atibike.hu

Weboldal: www.atibike.hu

Személyes adatok kezelésének célja: Személyes adatait a weboldalon (www.atibike.hu) található webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük.

 

Személyes adatok kezelésének jogalapja

·        webáruház üzemeltetése (vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó, hozzászólások, vásárlások] –GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az adatkezelés a természetes személy kifejezett hozzájárulásán alapul.

·        webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez (számlázás, szállítás) kapcsolódó adatok (vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím) – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, vagyis az adatkezelés a természetes személy kifejezett hozzájárulásán alapul és szerződés teljesítéséhez szükséges.

·        marketing tevékenységhez (hírlevélküldés, elfogyott termék értesítő, személyre szabott ajánlatok, adatvezérelt marketing) kapcsolódó adatok (vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, kedvenc termék, hírlevél megerősítés, hírlevél leiratkozás, vásárlói szegmens, böngésző extensiont telepített-e, automata levélsorozat ténye, sms értesítőről szóló kérelem, kedvenc termék, termék jóváírás, fogadott e-mailek). Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés a természetes személy kifejezett hozzájárulásán alapul és visszavonásig érvényes.
·        Az Adatkezelő egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például:
A Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, internetszolgáltató, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a webshopra, vagy amelyre a webshopon keresztül jutott el.
Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatnak.
Ezeket az információkat az Adatkezelő a webshop működtetése, a webshoppal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a webshop látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja. Ezekből az információkból levonható következtetéseket az Adatkezelő marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

Együttműködünk a Microsoft Clarity és a Microsoft Advertising szolgáltatásokkal annak érdekében, hogy rögzítsük, hogyan használod és interaktálsz a weboldalunkkal viselkedési mutatók, hőtérképek és munkamenet-visszajátszás segítségével, a termékeink/szolgáltatásaink fejlesztése és promóciója érdekében. A weboldal használati adatait első és harmadik fél által használt sütikkel és más követési technológiákkal rögzítjük annak érdekében, hogy meghatározzuk a termékek/szolgáltatások népszerűségét és az online tevékenységet. Emellett ezt az információt weboldalunk optimalizálására, csalás/ biztonsági célokra és reklámozásra is felhasználjuk. További információért arról, hogyan gyűjti és használja fel az adataidat a Microsoft, látogasd meg aMicrosoft Adatvédelmi Nyilatkozatát.

 • Adatfeldolozó neve: Utánvét Ellenőr Kft., 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10., adószám: 32393640-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-320385
  Az adatfeldolgózó által ellátott tevékenység: A Webáruház az Érintett által vásárolt termék kiszállításának sikerességéről (rendelést átvette/nem vette át), valamint az Érintett (SHA256 algoritmussal) álnevesített e-mail címét az Utánvét Ellenőr szolgáltatásba elküldi, ahol Szolgáltató ezeket az adatokat eltárolja és azokat a szolgáltatást igénybe vevő más webáruházak részére azok manuális vagy automatizált lekérésére megküldi.
  A kezelt adatok köre: Az Érintett e-mail címe, az Érintett által a Webáruházban bonyolított vásárlásainak száma és azokhoz kapcsolódó sikeresen kiszállított csomagok és sikertelenül kiszállítani megkísérelt csomagok száma.
  Az érintettek köre: Minden vásárló.
  Az adatkezelés célja: Az Érintett által, szerződésszegéssel potenciálisan okozott károk bekövetkeztének elkerülése vagy azok minimalizálása azáltal, hogy az Utánvét Ellenőrben elérhető kódolt adatok felhasználásával a Honlap rendszere automatikusan olyan fizetési lehetőségeket kínál fel az Érintett részére, amelyek a korábbi megrendeléseinek a tényleges átvételétől függnek (nem vette át, visszautasította az átvételt, nem az Érintett rendelt stb.).A látogatók és vásárlók emelt szintű kiszolgálása, segítségnyújtás.
  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelők az adatfelvétel időpontjától számított 8 évig kezelik ezen adatokat.
  Az adatfeldolgozás jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelők jogos érdeke, a vásárló szerződésszegő magatartásával okozott károk csökkentéséhez fűződő jogos érdek.


Kezelt személyes adatok kategóriái és az adatok tárolásának időtartama

Személyes adatait az alábbi időtartamban kezeljük:

1.     webáruház üzemeltetése – hozzájárulás visszavonásáig,

2.     webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év,

3.     marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok – hozzájárulás visszavonásáig,

4.     Utánvét Ellenőr szolgáltatás: 8 év

 

A számviteli nyilvántartások alapjául szolgáló szigorú számadású bizonylatok megőrzési ideje 8 év.

 

Hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során a megjelölt időtartam meghosszabbodhat.

 

Sütik alkalmazása

Amikor a weboldalt használja, az az adott oldal letöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngészőjében. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy személyre szabott ajánlatokkal találkozzon online környezetben. A sütiket bármikor törölheti a böngészőben található „sütik törlése” opcióval.

 

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás

Személyes adatait kizárólag vezető tisztségviselőink, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg. Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

•        Shopmasters-Informatika Kft. (2200 Monor, Ady Endre u. 24.) -webfejlesztés, webshop üzemeltetés szolgáltatások,

·        ECO-DESIGN Mérnöki, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, Dunasor 9. fszt. 3., cégjegyzékszám: 07 09 013465), - könyvelés, számlák

·        Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland) -látogatottsági statisztikák, hirdetések;

·        Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) - hirdetések;

·        Magyar Posta Zrt. (7646 Pécs, Jókai utca 10.) – csomagszállítás;
·        Foxpost Zrt. (3300 Eger, Pacsirta utca 35/A Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) – csomagszállítás;
·        Microsoft (
Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA, USA) – adatgyűjtés felhasználási szokásokról;

·        Utánvét Ellenőr Kft., 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10., adószám: 32393640-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-320385 – adatgyűjtés felhasználási szokásokról kiszállítás sikerességének ellenőrzése kapcsán

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát vagy észrevételét írásban vagy e-mailen a lenti elérhetőségeken teheti meg:

 

Szita Sándor Attila

Postacím: 2459 Rácalmás, Fő tér 6.

E-mail cím: info@atibike.hu

 

Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

 

Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.

 

Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

 

Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

 

Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám:+36 (1) 391-1400

 

A fentieken túlmenően a Dunaújvárosi Járásbíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

 

Microsoft Adatvédelmi NyilatkozatátMicrosoft Adatvédelmi NyilatkozatátA webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.

A webshop az utm_source, utm_capmapign és utm_medium nevű URL paraméterek értékét a cmit_utmparams nevű, 90 nap lejárati idejű cookie-ba menti. A cookie használatának célja a felsorolt URL paraméterek megőrzése által pontosabb vásárlói és látogatói statisztikák készítése. A cookie nem tartalmaz személyes adatot, vagy olyan azonosítót, amivel a felhasználó azonosítható lenne, kivételt képezhet ez alól a URL paraméterekkel történő szándékos visszaélés, mely esetek miatt a honlap üzemeltetője, a tárhelyszolgáltató és az adatkezelők is minden felelősségüket kizárják.