+36306906382 / info@atibike.hu   Miért éri meg a meglévő kerékpárod elektromosítása? Itt megtudod!   Biciklidet át is építjük, akár oda-vissza szállítással!

Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

Általános szerződési feltételek

Cégnév: Szita Sándor Attila e.v..

Székhely: 2459 Rácalmás, Fő tér 6.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Köztársaság út 10. 1./4.

Postázási cím: 2459 Rácalmás, Fő tér 6.

Adószám: 79749510-2-27

I. ÁSZF célja

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a www.atibike.hu weboldalon üzemeltetett ATiBike webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használatára, valamint az azon keresztül történő vásárlói (fogyasztói) megrendelésre, vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

2. Amennyiben a Webáruházunkat igénybe veszi, úgy kérjük, hogy részletesen olvassa át az ÁSZF-et.

 

II. Hatálybalépés, Elfogadás és Módosítás

1. Jelen ÁSZF a weboldalon való közzététel napján lép hatályba és a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek a weboldalon érhetők el. Jelen ÁSZF-et  Szita Sándor Attila e.v. jogosult a szerződéskötő fél hozzájárulása nélkül a jövőre vonatkozóan, egyoldalúan módosítani.

2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Szita Sándor Attila kialakult kereskedelmi gyakorlata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

3. A Vásárló a webáruházban leadott valamennyi rendelés megerősítésekor, a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti. Az felek között az Általános Szerződési Feltételek a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

4. Nem áll Szita Sándor Attila rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

III. Vásárlás szabályai

1. A megrendelés kizárólag a webáruházban leadott megrendelés útján jöhet létre, ami lehetséges regisztrált vásárlóként vagy regisztráció nélkül. Egyéb módon leadott megrendelést (telefon, fax, email, Facebook, Messenger) nem áll módunkban elfogadni és teljesíteni. A Webáruház használatával - adatvédelmi okok miatt - csak 16. életévét betöltött személy jogosult megrendelést leadni. Amennyiben 16. életév alatti személy kíván terméket megrendelni, úgy helyette vagy nevében törvényes képviselője tehet jognyilatkozatot.

2. A Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szita Sándor Attila csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben használja fel az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. Amennyiben a bevitt adatok hibásak, a vásárló az info@atibike.hu e-mail címre történő levél küldésével kérheti az adatok javítását.

3. A megrendelésről minden vásárló elektronikus formában (e-mail-ben) visszaigazolást kap. Az automata visszaigazolás csak azt jelzi, hogy a vállalkozás a megrendelést megkapta, így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállítására az automatikus visszaigazolásban foglalt feltételekkel. Tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt téves ár esetén kereskedő a lehető legrövidebb időn belül jelzi a tévedést megrendelőnek, aki eldöntheti, hogy a jó áron is kéri az adott termék szállítását, rendelését továbbra is fenntartja vagy eláll a rendeléstől.

4. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti adásvételi szerződés” jön létre a Vásárló és Eladó között. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás (egy ikonra klikkelés) formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Az így létrejött szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nyelve magyar. Amennyiben a megrendelés folyamata során téves adatbevitel vagy ,,félrekattintás" történt, a vásárló a következő e-mail címre történő üzenet küldésével kérheti a bevitt adatok javítását:
info@atibike.hu

5. Megrendelő a rendelési folyamat végén a jelen ÁSZF elfogadásával és a Megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz és tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

6. A Webáruházban történő megrendelés/vásárlás NEM kötött regisztrációhoz, de mind a regisztrációval történő vásárlás, mind a regisztráció nélküli vásárlás esetén is köteles a Vállalkozás elkérni az adó- és számviteli jogszabályok szerinti személyi azonosító adatokat, vásárló pedig köteles ezeket az adatokat megadni. A regisztráció nélküli vásárlásra is a regisztrációval történő vásárlásra irányadó szabályok vonatkoznak.

7. Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációjával, adatai önkéntes megadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul, valamint, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés, fizetés, teljesítés menetével tisztában van.

 

IV. Megrendelés visszaigazolása

1. Szita Sándor Attila a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton, a Vásárló által megadott e-mail címrere küldött e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

2. Szita Sándor Attila a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a  megrendelést visszaigazolta. A szerződés a megrendelés Vásárló részére történő visszaigazolással jön létre és a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével Szita Sándor Attila köteles a termék(ek) kiszállítására, és a Vásárló köteles a termék(ek) vételárának a megfizetésére.

 

V. A termékek ára

1. A termékek aktuális kiskereskedelmi árát a weboldalon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFA-t. 

2. A termékeknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget. A kosár végösszege tartalmazza a szállítási költséget is.

3. Amennyiben Szita Sándor Attila a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl. 0 Ft vagy 1 Ft kerül feltüntetésre), akkor Szita Sándor Attila nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben Szita Sándor Attila felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vásárló azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

 

VI. Fizetés módja

1. Megrendeléskor a Vásárló választhat, hogy a megrendelt termékek vételárát a termékek átvétele előtt banki átutalással vagy a termék átvételekor utánvétes fizetéssel készpénzben/bankkártyával fizeti ki.

2. Eladó bruttó 150.000,- Ft kosárérték felett utánvétes fizetésre nem biztosít lehetőséget Foxpost-os kiszállítás esetén. MPL esetén nincs ilyen megkötés.

3. Az utánvétes fizetési mód esetén Szita Sándor Attila e.v.. adminisztrációs díjat jogosult felszámítani, melynek mértékét a webshopban tünteti fel.

4. Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címről átvétel nélkül visszaküldésre kerül a csomag, a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvétes küldeményt küldeni.

5. A vételár teljes kifizetéséig Szita Sándor Attila a tulajdonjogát a futárszolgálatnak átadott termék(ek) tekintetében fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak Szita Sándor Attila számláján történő jóváírással száll át a Vásárlóra.

 

VII. Szállítás

Választható szállítási/átvételi módok:

• Foxpost csomagautomatába való kézbesítés,

• házhoz szállítás a MPL futárszolgálattal,

• PostaPontra való kézbesítés.

1. A szállítási idő a megrendelés visszaigazolásától számított 10-20 munkanap. A Vásárló a megrendelt termék(ek) futárszolgálatnak átadásának idejéről értesítést kap elektronikus levélben. A házhozszállítással küldött termék kézbesítési ideje munkanapokon 8:00-17:00 óra között történik.

2. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, akkor Szita Sándor Attila haladéktalanul értesíti a megrendelőt és amennyiben a termékbeszerzés több időt vesz igénybe, mint 15 munkanap, akkor a megrendelés fenntartását egyedileg egyezteti a Megrendelővel.

3. A futárszolgálattal történő kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor meghatározott szállítási címre történik. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben Vásárló ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vásárló felelős.

4. A házhozszállítás és PostaPontra való kézbesítés (melynek költsége a webshopban kerül feltüntetésre) a Magyar Posta Zrt.-n keresztül történik.

5. Amennyiben a Megrendelő az értesítésen szereplő póthatáridőben sem veszi át a csomagot és emiatt a kézbesítés sikertelen, a szállítással kapcsolatos minden költség a Megrendelőt terheli, beleértve a visszfuvar költségét is.

7. Egyedi akció keretében a Szita Sándor Attila díjmentes szállítást biztosíthat.

8. A szállítólevél aláírása után Szita Sándor Attila reklamációt nem fogad el.

 

Sérült csomag

Amennyiben a csomag sérült, szakadt, nedves, rongálódott a Megrendelő köteles fényképet készíteni és a futárszolgálat részére visszaadni, PostaPontra történő szállítás esetén a Vásárló köteles gondoskodni a termék(ek) visszaküldéséről. A termék tekintetében fennálló kárveszély, a terméknek a Vásárló vagy a Vásárló érdekében eljáró személy részére történő átadásával száll át a Vásárlóra.

 

VIII. Elállás

Az elállási jog a fogyasztókra vonatkozik.


A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja (megrendelés leadása) és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja akkor is, ha már az átadásra került a szállítással megbízott futárszolgálatnak. Az elállási szándékot ekkor is írásban kell jelezni az info@atibike.hu email címen.
Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

Ha a kiszállítás már megtörtént, elállási joggal a Fogyasztó rendelkezik a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1. a terméknek,

2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül. Az elállási joggal írásban lehet élni, a Szita Sándor Attilának címzett nyilatkozatban. Az elállást a Fogyasztónak nem kell indokolnia. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Fogyasztó elküldheti emailen, postai úton vagy futárral. 

A termék(ek) visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli.
A fogyasztó a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Szita Sándor Attila követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Szita Sándor Attila nem köteles megtéríteni.

A Fogyasztó az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta a www.atibike.hu oldalról letölthető. Elállás esetén a Fogyasztó köteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Szita Sándor Attila mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Portósan feladott küldeményt a Szita Sándor Attila nem köteles átvenni. Amennyiben átveszi, jogosult a Fogyasztó részére visszatérítendő összegből levonni a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A terméke(ke)t postai úton nem lehet visszaküldeni, kizárólag futárszolgálat útján, vagy személyesen lehet Szita Sándor Attila mindenkori székhelyére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállási jog gyakorlása esetén Szita Sándor Attila haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.


Termékvisszaküldési lap letölthető innen.

IX. Webshop/Weboldal használatáért való felelősség kizárás

A Szita Sándor Attila nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely az weboldalhoz vagy webshophoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

 

X. Panaszkezelés módja, fogyasztóvédelem

Szita Sándor Attila betartja a mindenkor irányadó és hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat Szita Sándor Attila vevőszolgálatának alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban:

Postacím, székhely: 2459 Rácalmás, Fő tér 6.

E-mail: info@atibike.hu

Szóbeli panaszkezelés: fenti székhelyen lehetséges.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Szita Sándor Attila az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi. A szóbeli panasztételről a jogszabály szerinti jegyzőkönyv készül. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szita Sándor Attila és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szita Sándor Attilával való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szita Sándor Attila székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Szita Sándor Attila székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefon: +36 22 510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Szita Sándor Attila a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.


A területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:

Fejér Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. , Tel:06-22-501-571

 

XI. Adatvédelem

Szita Sándor Attila számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat.

Bővebb információ: itt.

 

XII. Jótállás, szavatosság, termékszavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

A kellékszavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetében a teljesítés időpontja a termék fogyasztó részére való átadása. Erre rendszerint a vásárlás alkalmával szokott sor kerülni. Amennyiben azonban a terméket csak megrendeli a fogyasztó, a kiszállítás napja lesz a teljesítés időpontja.

A jótállás ugyanúgy objektív természetű, mint a kellékszavatosság. A jótállás a bizonyítási teherre vonatkozó rendelkezés miatt szigorúbb helytállási forma. A kellékszavatosság esetén főszabályként a hibátlan teljesítés a vélelem, és a jogosultnak kell bebizonyítani, hogy a teljesítéskor a szolgáltatott dolog hibás volt. Míg a jótállásnál a vélelem a teljesítés hibája mellett szól, és a kötelezettnek kell bebizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállás - eltérően a kellékszavatosságtól - nem minden termék esetében áll fenn. Jótállás ugyanis csak arra a termékre vonatkozik, amelyre azt jogszabály előírja (kötelező jótállás), vagy amelyre nézve szerződés vagy reklám ilyen tartalmú kötelezettségvállalást tartalmaz (önkéntes jótállás). Előfordulhat az is, hogy egy termék esetében egyaránt fennáll kellékszavatosság, kötelező, illetve önkéntes jótállás is. A fogyasztó szabadon döntheti el azt, hogy ezek közül melyikre alapítja a minőségi kifogását.

A magyar jogrendszerben 2014. március 15-től van jelen a hibás teljesítés új jogkövetkezménye, a termékszavatosság, azaz a gyártónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása a fogyasztóval szemben. Ezen új szabályozás lényege, hogy a termék gyártója közvetlen szavatossági helytállással tartozik a termék hibája miatt a fogyasztónak (fogyasztónak nem minősülő személyeket ez a jog nem illeti meg). Ezzel a rendelkezéssel a jogalkotó választási lehetőséget ad a fogyasztónak, hogy vagy a szerződéses partnerével (az eladóval) szemben érvényesíti kellékszavatossági igényét vagy a gyártóval szemben érvényesíti termékszavatossági igényét.

Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonosságokkal.


Kellékszavatosság

Fentiek alapján Megrendelő a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

1. A megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

• Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

• Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

• Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor - végső esetben - megrendelő a szerződéstől is elállhat. A Ptk. szerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

2. Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

3. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül a vállalkozással közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

4. Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Megrendelő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő - választása szerint kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó által forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheri termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyitania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető! Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 10000 Ft- 100000 Ft közötti értékű termékekre 1 év,  100001 Ft- 250000 Ft közötti értékű termékekre 2 év,  250001 Ft feletti értékű termékekre 3 év. A jótállás kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Valamint :

A tulajdonos/felhasználó a jótállási jogát csak a gyári beállítások megléte mellett bekövetkezett jótállási időn belüli meghibásodás esetén, valamint megfelelő normál lakossági felhasználás mellett gyakorolhatja. Amelyik rendszernél lehetőség van a végsebességet állítani és a gyári beállítástól felfelé eltér a felhasználója vagy tulajdonosa, akkor az ebből adódó idő előtti alkatrész elhasználódások, törések, vagy bármilyen szerkezeti vagy elektronikai meghibásodás esetén a jótállási jogot nem lehet az adott meghibásodásra érvényesíteni, mivel a gyári értékektől eltérve nem gyári körülményeknek megfelelő feltételekkel használja a terméket, ez azt jelenti, hogy a javítás, felújítás vagy cserealkatrészből adódó költségek a tulajdonost/felhasználót terhelik.

A www.atibike.hu webáruházában kínált összes termékre vonatkozóan a nem szakszerű beszerelésből és a nem megfelelően használt termékek idő előtti meghibásodásából adódó jótállási jog nem érvényesíthető, kivéve, ha a meghibásodás a használati kezelési utasítás hibájára vezethető vissza vagy a beüzemelést Szita Sándor Attila végezte.

Jótállási időn belül a termék használata közben észlelt rendellenesség, vagy nem megfelelő működés érzékelése/észlelése esetén a termék használatát fel kell függeszteni, áramtalanítani és mielőbb jelezni kell a kereskedő felé a jelenséget. 

Ha a hiba/hibajelenség/rendellenes működés ellenére is tovább használjuk a terméket és az ebből adódó meghibásodott alkatrész további alkatrészeket roncsol vagy tönkretesz, abban az esetben az utóbbi meghibásodásból eredő alkatrészekre a jótállás nem érvényesíthető, mivel az esetleges gyártási hibából adódó rossz alkatrész jó alkatrészt tett tönkre a felhasználó felelőtlensége miatt.


Termékvisszaküldési lap letölthető innen

XIII. Szerzői jogi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője és az oldal tartalmának létrehozásában közreműködők a szerzői jogukat fenntartják a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján.

A www.atibike.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások, cikkek, képek, szabályok, videók, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldás szerzői mű és a fenti törvényben megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt állnak. Az oldalon fellelhető művek szerzői eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:

Tilos a fenti műveinkről bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az írásbeli előzetes hozzájárulásunk nélkül.

Ez a tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

XIV. Záró és egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!